ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
RADİKAL RETROPUBİK PROSTATEKTOMİ SONRASI CERRAHİ SINIR POZİTİFLİĞİ İLE SERUM PSA DÜZEYİ VE HİSTOPATOLOJİK KRİTERLER ARASINDAKİ İLİŞKİ
(Turk J Urol 2008; 34: 291-294)
PHiMOSİS VE PREPÜS TAŞLARI
(Turk J Urol 1976; 2: 299-303)
PRİMER ÜRETER TÜMÖRLERİ
(Turk J Urol 1978; 4: 11-15)
BİR URETHRAL PAPİLLPMATOSİS OLGUSU
(Turk J Urol 1980; 6: 78-82)
RETROVEZİKAL KİST HDATİK OLGUSU
(Turk J Urol 1980; 6: 104-107)
DEV GENİTAL ELEPHANTİASİS
(Turk J Urol 1980; 6: 112-116)
SİSTOSELDE YENİ BİR CERRAHİ GİRİŞİM
(Turk J Urol 1981; 7: 53-57)
VARİKOSEL, BİLATERAL TESTİS BİOPSİSİ VE HORMONAL İLİŞKİLER
(Turk J Urol 1981; 7: 275-282)
18 YIL SÜRE İLE KRİPTORŞİDİ OLGULARINDA UYGULADIĞIMIZ SKROTAL POİ TEKNİĞİ İLE YAPILAN ORŞİDOPEKSİLER VE SONUÇLARI
(Turk J Urol 1982; 8: 149-154)
KRONİK BAKTERİYEL PROSTATİT VE PROSTATOSİS'E KLİNİK VE BAKTERİYOLOJİK YAKLAŞIM
(Turk J Urol 1983; 9: 199-206)
TRANSÜRETRAL CERRAHİDE TUR SENDROMU
(Turk J Urol 1983; 9: 281-284)
NON-SEMİNOMATÖZ TESTİS TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ VE TAKİP PRENSİPLERİ
(Turk J Urol 1984; 10: 103-107)
ÜROGENİTAL TÜBERKÜLOZ
(Turk J Urol 1984; 10: 115-123)
İKİNCİ BÖBREK TRANSPLANTASYONLARININ SONUÇLARI
(Turk J Urol 1984; 10: 137-152)
KORALİFORM BÖBREK TAŞLARINDA CERRAHİ GİRİŞİM
(Turk J Urol 1984; 10: 247-251)
POSTOPERATUAR ÜRİNER ENFEKSİYON TEDAVİSİNDE CEFOPEROZONE SODYUM UYGULAMASI VE SONUÇLARI
(Turk J Urol 1986; 12: 227-233)
İNFERTİLİTE VAKALARINDA TESTİS BİOPSİLERİNİN KLİNİK VE PATOLOJİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
(Turk J Urol 1986; 12: 409-419)
Radikal nefrektomi ve çoklu metastazektomiler sonrası 22 yıl sağkalım sağlanan böbrek karsinomu vakası
(Turk J Urol 2017; 43: 216-219)
DOI: 10.5152/tud.2017.04372
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017