ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Böbrek hücreli kanser nedeniyle radikal nefrektomi yapılan hastalarda preoperatif görüntüleme ve postoperatif patoloji bulgularının sağkalım tahminindeki önemi
(Turk J Urol 2015; 41: 1-6)
DOI: 10.5152/tud.2015.78800
İzole kaliks taşlarında perkütan nefrolitotomi: Taş yerleşimi ne kadar önemli?
(Turk J Urol 2015; 41: 171-176)
DOI: 10.5152/tud.2015.06787
Geçirilmiş beden dışı şok dalga litotripsisi tedavisi fleksibl üreterorenoskopi sonuçlarına etki etkilememektedir
(Turk J Urol 2014; 40: 211-215)
DOI: 10.5152/tud.2014.83446
Laparoskopik transperitoneal adrenalektomi: İlk sonuçlarımız
(Turk J Urol 2014; 40: 99-103)
DOI: 10.5152/tud.2014.09076
Vücut kitle indeksi perkütan nefrolitotomi başarısını etkiler mi?
(Turk J Urol 2014; 40: 104-109)
DOI: 10.5152/tud.2014.66674
Üç santimetrenin altındaki böbrek taşlarında 'standart perkütan nefrolitotomi' hala standart tedavi modalitesi mi?
(Turk J Urol 2017; 43: 165-170)
DOI: 10.5152/tud.2017.45793
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017