ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Detaylı Arama
Hepsi
Başlık
Yazarlar
Özet
Key Word
Tam Metin
Doi
Makale Türüne Göre
Yıl
ile
Arama Sonuçları
Mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonunda bipolar enerjinin güvenlilik ve etkinliği: prospektif yarı-randomize bir çalışma
(Turk J Urol 2017; 43: 141-146)
DOI: 10.5152/tud.2017.33396
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017