ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
BENZER MAKALELER
Özgün Araştırma
Günübirlik ürolojik cerrahilerde spinal anestezide düşük doz lidokain + butorfanola karşın düşük doz bupivakain: prospektif randomize kontrollü bir çalışma
(Turk J Urol 2017; 43: 189-195)
DOI: 10.5152/tud.2017.14367
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017