ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Anahtar Kelime İndex
Adenokarsinom; skrotal selülit; skrotal metastazlar; skrotal ödem 220
Adölesan; testisin catch up büyümesi; subinguinal mikroskobik varikoselektomi 135
Algoritma; tanısal laparoskopi; orşiopeksi; ele gelmeyen testis 196
Alt kaliks; mini PNL; pelvis taşı; perkütan nefrolitotomi; ürolitiazis 165
Anjiyogenez; hayvan deneyi; penis; şok dalga tedavisi 130
Anjiyomiyolipom; benign; germ hücreli tümörler; skrotum; deri 223
Antibiyotikler; diabetes mellitus; amfizematöz piyelonefrit; üst üriner yol enfeksiyonu 202
Antioksidan; arilesteraz; mesane tümörü; paraoksanaz 147
Askorbik asit; diyet katkıları; ürolityazis 183
Bilgisayarlı tomografi; Gleason skoru; multimodal görüntüleme; perfüzyon görüntülemesi; prostat kanseri 152
Bipolar; mesane tümörü; plazma; salin; transüretral rezeksiyon 141
Bupivakain; günübirlik ürolojik cerrahiler; lidokain + butorfanol; düşük dozlu ilaçlar; spinal anestezi 189
Erektil disfonksiyon; sağlık durumu; insanlar; besinsel gereksinmeler; birincil korunma/ standartlar; D vitamini eksikliği 105
Fleksibl üreteroskopi; böbrek taşı 112
Fleksibl üreteroskopi; retrograt intrarenal cerrahi; taş sertliği 158
Hidronefroz; kontrastsız BT; ureteroskopi; ureter darlığı 171
Komorbiditeler; tanı; boşalma bozuklukları; epidemiyoloji; erektil disfonksiyon; alt üriner sistem semptomları; prevalans; risk faktörleri; cinsel fonksiyon bozukluğu; damarsal risk faktörleri 122
lazer litotripsi; retrograt intrarenal cerrahi; üreteral akses kılıfı 112
Metastaz; metastazektomi; böbrek hücreli karsinom 216
Obezite; sonuçlar; perkütan nefrolitotomi 162
Prostat; hiperplazi; potasyum titanil fosfat; fotovaporizasyon; transüretral rezeksiyon 176
Siprofloksasin direnci; enfektif komplikasyon; prostat biyopsisi; rektal flora 210
varikosel 135
Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017