ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Düşük enerjili şok dalga tedavisinin diyabetik sıçanların penis dokusundaki anjiyogenez faktörlerine etkisi
1 Department of Urology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Biochemistry, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 130-134
DOI: 10.5152/tud.2017.35002
Anahtar Kelimeler: Anjiyogenez; hayvan deneyi; penis; şok dalga tedavisi
Özet

Amaç: Düşük enerjili şok dalga tedavisinin (LESWT) diyabetik rat modelinde anjiyogenez faktörlerine etkisini araştırmak.

 

Gereç ve yöntemler: Toplamda 30 Sprague-Dawley rat çalışmaya dahil edilip 3 eşit gruba ayrıldı. Birinci grup herhangi bir tedavi verilmeyen tamamen normal kontrol grubunu oluşturdu. Kalan ratların hepsine 60 mg/kg streptozosin (STZ) enjeksiyonu uygulanarak diyabetik olmaları sağlandı. Diyabetik sıçanlar ise iki eşit gruba ayrılarak diyabetik kontrol (DM kontrol) ve ESWT ile tedavi grubunu (DM+LESWT) oluşturdu. Çalışma için sıçan penis dokusu örneklerinde Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz (eNOS) ve Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) mikro Ribo Nükleik Asit (mRNA) ekpresyon seviyeleri değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: STZ dozundan sonra diyabetik kontrol grupta normal kontrol grubuna göre eNOS seviyesi düşerken, LESWT+DM grubunda eNOS seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı artış olduğu görülmüştür. VEGF seviyeside diyabetik kontrol grupta aynı şekilde STZ ile düşerken LESWT+DM grupta ise neredeyse başlangıç seviyelerine geldiği görülmüştür. Fakat VEGF değişimlerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır.

 

Sonuç: LESWT etki mekanizmasının penis dokusundaki etkisininin anjiyogenez faktörleri üzerinden olabileceği görülmektedir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017