ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Skrotal anjiyomiyolipom: seyrek görülen bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi
1 Department of Urology, Sindh Institute of Urology and Transplantation, Karachi, Pakistan  
2 Department of Histopathology, Sindh Institute of Urology and Transplantation, Karachi, Pakistan  
Turk J Urol 2017; 43: 223-226
DOI: 10.5152/tud.2017.26779
Anahtar Kelimeler: Anjiyomiyolipom; benign; germ hücreli tümörler; skrotum; deri
Özet

Anjiyomiyolipom (AML) iyi huylu, histolojik olarak kompleks, başlıca böbrek ve karaciğerden kaynaklanan mezenkimal bir tümördür. Bu tümörlerin çoğu (%80) sporadik tümörler olarak ortaya çıkarken %20’si tüberosklerozla ilişkilidir. Nadir olmakla birlikte literatürde ekstrarenal AML lokalizasyonları da bildirilmiştir. Bu bildiride skrotal kitle olarak ortaya çıkan ve skrotum derisinden kaynaklanan bir AML olgusu tanımladık. Böbrek ve karaciğerden sonra deri en sık bildirilen lokalizasyon olmasına rağmen skrotum derisi AML’si germ hücreli tümörlerin bölgesi olarak bilinen ve önceden yalnızca bir kez bildirilmiş ilgi çekici bir kitle olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017