ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Olgu Sunumu
Radikal nefrektomi ve çoklu metastazektomiler sonrası 22 yıl sağkalım sağlanan böbrek karsinomu vakası
1 Department of Urology, İstanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
2 Department of Medical Oncology, Oncology Institute, Istanbul University İstanbul School of Medicine, İstanbul, Turkey  
Turk J Urol 2017; 43: 216-219
DOI: 10.5152/tud.2017.04372
Anahtar Kelimeler: Metastaz; metastazektomi; böbrek hücreli karsinom
Özet

Böbrek hücreli karsinom, sık görülen bir kanserdir. Gerek tanı anında (senkron) gerekse takip sırasında (metakron) metastaz görülebilir. Tanı anında hastaların yaklaşık %23'ü metastatik hastalığa sahiptir, takip sırasında da %25 hastada metastaz gelişmesi beklenir. Bunların yaklaşık %80’i ilk 5 yılda gelişse de, on yıl sonrasında da bildirilen geç metastazlar vardır. Metastatik lezyonlar için, cerrahi açıdan mümkün olduğu sürece metastazektomi ve hedefe yönelik ajanlar önerilmektedir, ancak izlem sırasında saptanan çoklu metastazda tedavi protokolünü belirlemek için randomize kontrollü bir çalışma literatürde bulunmamaktadır.  Yirmi iki yıllık takip süresince 10 yıllık hastalıksız sağkalım sonrası, farklı organlarda saptanan çoklu metastazları cerrahi ve medikal yöntemlerle tedavi edilen bu vaka, bildiğimiz kadarı ile  akciğer dışı metastazları, birden çok cerrahi ile tedavi edilen, en uzun sağkalımlı hastadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017