ISSN 2149-3235 | E-ISSN 2149-3057
Özgün Araştırma
Amfizematöz piyelonefrit: Klinik spektrum, patogenez, tedavi ve sonuçta değişen eğilim
1 Department of Urology, King George Medical University, Lucknow, U.p, India  
Turk J Urol 2017; 43: 202-209
DOI: 10.5152/tud.2016.14227
Anahtar Kelimeler: Antibiyotikler; diabetes mellitus; amfizematöz piyelonefrit; üst üriner yol enfeksiyonu
Özet

Amaç: Amfizematöz piyelonefritte tedavi seçenekleri ve sonucu öngören parametreleri karşılaştırarak klinik spektrumda değişen eğilimi vurgulamak

 

Gereç ve yöntemler: Bu çalışmaya Ağustos 2001 ile Temmuz 2015 arasında amfizematöz piyelonefrit tanısı konmuş hastalar dahil edilmiştir. Renal sistemde gaz oluşturacak diğer nedenler dışlanmıştır. Başlangıçta hasta karakteristik özellikleri, klinik spektrum, serum ve idrar biyokimyasal parametreleri,radyolojik bulgular, tedavi ve sonuç kaydedilmiştir. Hastalar “yanıt verenler” ve “yanıt vermeyenler” olarak sınıflandırılmıştır.

 

Bulgular: Toplam 74 hasta incelendi ve bu olgular yanıt verenler (n=62) ve yanıt vermeyenler (n=12) olarak kategorize edildi. Kadınlar erkeklerden daha fazla olup çalışma popülasyonunun %62,6’sını oluşturmaktaydı (E: K; 1: 1,6). Ateş en sık başvuru semptomu olup ardından yan ağrısı gelmekteydi. Birlikte en çok diabetes mellitus (%85,14) ardından taş hastalığı (%32,43) gelmekteydi. İdrar kültüründe en çok Escherichia coli (%79,73) üremişti. Yanıt vermeyenler, yanıt verenlerden belirgin olmak üzere farklı laboratuvar bulgularına sahipti (düşük hemoglobin: 7,8±2,1/11,2±3,2 g/dL; p=0,0007), trombositopeni: %91,67’e karşın %11,29; p=0,0001; proteinüri; >3 gm/L; %50’ye karşın %6,45; p=0,0008 ve pozitif kan kültürü: %100’e karşın %67,74; p=0,0288).

 

Sonuç: İleri yaş, daha yüksek vücut kitle indeksi, böbrek fonksiyon bozukluğu, trombositopeni, değişen sensoriyum, başvuruda şok kötü prognozun skorlanmasında kullanılabilir. Amfizematöz piyelonefritin tedavisi, hidrasyon ve elektrolit tedavisi, geniş spektrumlu antibiyotikler, sıkı glisemik kontrol, etkili üriner drenaj ve sonunda kurtarma prosedürü olarak acil nefrektomiyi gerektirebilir.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Anket
AVES | Copyright © 2017 Türk Üroloji Derneği | Son Güncelleme: 30.05.2017